نمایندگی آب انار

نمایندگی آب انار


در کدام نمایندگی فروش می توان نسبت به تهیه انواع آب انار ترش اقدام نمود؟ استفاده از آب انار ترش برای چه دسته از افرادی توصیه نمی گردد؟
عده ای از مردم تمایل زیادی به مصرف انواع ترشیجات، مواد و میوه هایی با مزه ترش را دارند که این موضوع در مورد آب میوه و از جمله آب انار نیز صدق می نماید. افرادی که با ناراحتی گوارشی و سوزش معده دست و پنجه نرم می کنند، بهتر است از مصرف آب انار ترش صرف نظر کنند.
منبع: انار ایرانی

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.