دستگاه آب آنار

دستگاه آب آنار


آیا برای فروش آب انار طبیعی در اصفهان بستری فراهم شده است؟آیا نمایندگی های فروش آب انار در اصفهان نیز مشغول فعالیت می باشند؟
اصفهان به عنوان شهری با آب و هوای متعادل دارای زمین های کشاورزی حاصل خیز می باشد. گسترش و افزایش تعداد نمایندگی های محصولات کشاورزی به خصوص آب انار طبیعی نشان دهنده توجه به بحث کشاورزی در توسعه شهری می باشد. فروش این نمایندگی در کسب نمره و رتبه بندی موثر است.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.