آب انار تازه

آب انار تازه


آب انار تازه که توسط ماشین های صنعتی تولید می شود دارای نرخ مشخص بوده و قیمت آن بستگی به انار خریداری شده دارد.
نرخ یک محصول نهایی مانند آب میوه تازه و صنعتی را عوامل مختلفی تعیین می کنند. یکی ازا ین فاکتور ها، قیمت محصول خریداری شده می باشد. انار یکی از میوه هایی است که آبمیوه آن نیز در بازار موجود می باشد. این یک محصول پاییزی است که در فصل مربوطه از باغستان ها جمع آوری می شود.
منبع: انار ایرانی

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.