رب انار ارگانیک

رب انار ارگانیک


مسئولیت پخش رب انار ارگانیک را غالبا در شهر های کوچک و بزرگ ایران مراکز پخشی بر عهده دارند که توسط تولید کنندگان ایجااد می شوند.
پزشکان طب سنتی بر این عقیده هستند افرادی که دچار اضافه وزن هستند و در ناحیه شکم دارای چربی زیادی می باشند صبح به صبح یک قاشق آب انار را به ناشتا مصرف کنند تا سبب چربی سوزی گردد. نمونه ای از این رب ها رب انار ارگانیک است که از طریق مراکز پخش در خدمت بازار ها قرار می گیرند.
منبع: انار ایرانی

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.