کنسانتره انار

کنسانتره انار


قیمت کلی و عمده کنسانتره انار را درجه بریکس آن تعیین می نماید. این معیار با عددی نمایش داده می شود که بالاترین میزان آن صد می باشد.
بالا بودن درجه بریکس یکی از معیار های مرغوبیت اجناسی مانند کنسانتره انار می باشد. در واقع این شماره نشان دهنده میزان غلظت آبمیوه می باشد و به طور عمده برای این صنایع کاربرد دارد. این معیار در تعیین قیمت نهایی محصول نیز به دلیل کیفیتی که دارد، نقش مهمی ایفا می نماید.
منبع: انار ایرانی

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.