کنسانتره انار فردوس

کنسانتره انار فردوس


قیمت نهایی و روز یک کالا را نظیر کنسانتره انار صادراتی منطقه فردوس را عوامل بسیاری تعیین می نمایند. مثلا نرخ خرید محصول یکی از این فاکتور هاست.
نرخ انار خریداری شده و زمان تهیه آن یکی از عوامل تعیین کننده قیمت روز یک محصول جانبی مانند کنسانتره آن می باشد. کیفیت میوه اناری که از سطح انارستان های فردوس جمع آوری می شود و صادراتی بودن آن، بر قیمت نهایی آن تاثیر گذار است. مثلا در برخی از زمان ها این کالا دارای نرخ بالا تری می باشد.
منبع: انار ایرانی

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.