کنسانتره انا رنی ریز

کنسانتره انا رنی ریز


کنسانتره انار نی ریز محصول و فرآورده ای از این میوه است که در بسته بندی های بشکه ای فله ای و پاکتی که دارای قیمت خرید مشخص می باشد، عرضه می شود.
نی ریز استان فارس، یکی از نواحی تولید انار می باشد. کنسانتره انار نیز از محصولاتی است که در کارخانجات صنعتی مربوطه به عمل می آید. ماشین آلات تمام اتومات و نیمه اتوماتی در این فرایند دخالت دارند که موجب تولید محصول نهایی با قیمت خرید مشخص می شوند.
منبع: انار ایرانی

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.