انواع کنسانتره انار

انواع کنسانتره انار


برای خرید انار نی ریز و تهیه کنسانتره از آن باید به این منطقه مراجعه نمود و پس از بستن قرارد اد با کشاورزان، انواع محصولات مورد نظر خود را خریداری نمود.
شهرستان نی ریز از شهر های استان فارس، تولید کننده و دارای باغ های انار می باشد. این میوه پاییزی به طور معمول در نواحی گرم می روید. کنسانتره یکی از فرآورده هایی است که در کارخانجات از این میوه تهیه شده و سپس در انواع بسته بندی های مختلف روانه بازار های خرید می شود.
منبع: انار ایرانی

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.