کنسانتره انار شیراز

کنسانتره انار شیراز


در بازار های فروش میوه و آبمیوه، کنسانتره انار نیز که از باغ های انار مانند باغستان های شیراز جمع آوری می شود، مشاهده می شود.
کنسانتره انار که شکل غلیظ شده و آب گرفته این میوه می باشد، در بازار های فروش میوه و آبمیوه به چشم می خورد. شهر شیراز یکی از مراکز برداشت این محصول پاییزی است. انار این منطقه دارای دانه های قرمز رنگ و با طعم شیرین می باشد که طرفداران خاص خود را دارد.
منبع: انار ایرانی

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.